UBAK İZİN BELGESİ İLE TAŞIMA YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE

13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren UBAK İzin Belgeleri ile yapılan taşımalarda taşıma yapılan ülke ve güzergah için ayrıca geçiş belgesi alınması durumunda alınan her geçiş belgesi için (0,2) ceza puanı uygulanmasını öngören UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin Dördüncü Kısım, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü Bulgaristan geçiş belgeleri için uygulanmayacaktır.

İlgililere duyurulur.