İspanya KUKK toplantısında önemli gelişme

Toplantıya Türk heyeti adına Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nurhan Tüfekçioğlu ve İspanya adına Karayolu Taşımacılığı İdare, Analiz ve Yenilik Genel Müdür Yardımcısı Benito Bermejo Palacios başkanlık yaptı. 
 
Toplantıda Türk heyeti tarafından, iki ülke arasındaki ticarette en önemli engel olan Geçiş Belgesi Kotalarının libere edilmesi talep edildi. İspanya  heyeti ise Geçiş Belgelerin serbestleştirilmesi hususunda olumlu bir yaklaşım sergilemedi.             
 
Uzun süren müzakereler sonucunda, Tektip Geçiş Belgesi Kotasında %80 oranında bir artış sağlanmış olup,  karşılıklı olarak 9.500 adet Tektip (İkili/Transit) Geçiş Belgesi teati edilmesine karar verildi.
 
Ayrıca,  son zamanlarda Türk çekiciler tarafından Fransa’nın Toulon Limanına varış yapan yarı römorkların yine aynı Türk firmalara ait çekiciler tarafından İspanya’ya taşınması sırasında özellikle Zarragoza ve İrun bölgesinde karşılaşılan kabotaj değerlendirmesi kapsamında kesilen 4.601 Euro’luk cezai işlemler Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve UND tarafından toplantı gündemine getirilmiş ve bu hususta yoğun müzakereler gerçekleştirildi.
 
İspanya heyetinin gerçekleştirilen taşımalara ilişkin ısrarlı bir şekilde Üçüncü Ülke taşıması olarak adlandırmasına karşın, Türk Heyetinin kararlı tutumu sonucunda, bahse konu taşıma tipinin herhangi bir kabotaj taşıması olmadığı ve de taşımanın gerçekleşmesi için Üçüncü Ülke Geçiş Belgesine ihtiyaç duyulmayacağı hususunda anlaşmaya varıldı.
 
Böylelikle, Toulon’a varış yapan yarı römorkların Türk plakalı araçlarımız tarafından İspanya’ya taşımaları sırasında karşı karşıya kalınan cezaların önüne geçilmiş ve sektörümüzün önemli bir mağduriyeti ortadan kaldırıldı.
 
Diğer taraftan, söz konusu toplantıda, bahse konu kabotaj yorumu kapsamında Fransa’nın Toulon Limanından alınan yarı-römorkların İspanya’ya taşımaları sırasında Türk araçlarına kesilen ceza makbuzlarının Kara Ulaşım Genel Müdürlüğüne iletilmesi kararı alınmış olup, yukarıda anılan kabotaj cezalarının kadir.cirkin@und.org.tr e-posta adresi üzerinden UND ile paylaşılması istendi.
 
UND söz konusu KUKK Toplantısına dernek adına UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Baykara ve Avrupa Ülkeleri Uzmanı Kadir Çirkin katılım sağlayarak, toplantıya başkanlık eden ve sektör için çok önemli sonuçların alınmasına imkan sağlayan Kara Ulaştırması Daire Başkanı Nurhan Tüfekçioğlu’na,bakanlık heyetine destekleri ve girişimlerinde dolayı sektör ve UND adına teşekkürlerini iletti.