AB Taşımacılık Skor Tablosuna göre ülkeler

Bu sayede üye ülkelerin Avrupa taşımacılığındaki performanslarının farklarını gösterirken, üyelere eksikliklerini belirlemede ve bu eksiklikleri gidermede yol gösteriyor. Puanlama yapılırken  Eurostat, Avrupa Çevre Ajansı, Dünya Bankası ve OECD gibi. birçok farklı kaynaktan veriler bir araya getiriliyor.

Belçika elektrikli demiryollarında yüksek  paya sahip ve liman alt yapısı çok verimli olarak nitelendiriliyor. Ülke Dünya Bankası lojistik performans endeksinde üçüncü durumda. Yüksek sayıya sahip bekleyen ihlal durumları var.

Bulgaristan’da ortalama CO2 emisyonlarının yeni binek araçlarda yüksek olmasına karşın denizcilik açısından iyi bir performans sergiliyor. Ülkenin inovasyon puanlarının düşük olmasına rağmen AB kurallarının uyarlanması ve ihlallerde iyiye doğru gidiyor.

Çek Cumhuriyeti hava taşımacılığı ve yolcu haklarını bekleyen ihlal işlemlerinde nispeten yüksek sayıda olması ile  birçok gösterge tablosunun ortasında bulunuyor.

Danimarka karayolu taşımacılığının çevresel etkilerinin düşük seviyede olması ile çevresel etki de üst sıralarda yer alıren, yol güvenliği konusunda en yüksek puana sahip olan ülkeler arasında bulunuyor. Danimarka ve Hollanda bütün kategorilerde düşük puana sahip olmayan tek ülkelerdir.Estonya’da, demiryolu yolcu taşımacılığında diğer ülkeler yüksek pazar payına sahip. Estonya karayolu taşımacılığının çevresel etkilerinde alt sıralarda yer alıyor. Ancak ülke AB kurallara geçişte yüzde 100 oranında başarı sağlıyor.

İrlanda’da demiryolu pazarı tüm AB’de elektrikli demiryolu hatlarında kapalı olması sebebiyle düşük payı sahip. Ancak, İrlanda’ da bekleyen ihlal vakası bulunuyor.

Yunanistan sınırlandırılmış hava yolu yolcu taşımacılığı pazarı ve rekabete açık olmayan demiryolu sektörü ile birçok kategoride performansını geliştirmesi gerekiyor. Sadece kara yolu çevresel etkileri kategorisinde yüksek bir puan alıyor.

İspanya da, havacılık ve demiryolu alt yapısı yüksek seviyede olup, yol güvenliği olarak üst sıralarda yer alıyor. Ancak havacılık taşımacılığında yüksek sayıda bekleyen ihlal durumlarının var.

Almanya Dünya Bankası lojistiktik sıralamasında (Lojistik Performans Endeksi) konusunda birincidir. Aynı zamanda Almanya inovasyon göstergeleri konusu dahil olmak üzere 11 kategoride birinci konumda. Ancak ülke hava yolu taşımacılığında açık ihlallerde en alt seviyelerde bulunuyor. 

Fransa, demiryolu ve havacılık alt yapısı olarak iyi bir dereceye sahip. Fransa ayrıca taşımacılıkta araştırma ve geliştirme özel yatırımları sıralamasında en yüksek üçüncü sıraya sahip olup, AB Taşımacılık direktiflerine geçişte yüzde 100 başarı sağladı. Ülke demiryolu taşımacılığı ile ilgili çok sayıda ihlal davalarıyla karşı karşıya.

Hırvatistan, yakın zamanda olan yönetim değişikliği sebebiyle tüm değerlendirme kategorilerine dahil edilmedi. Otoyol yoğunluğunun yüksek olmasına karşın, yol güvenliği puanlarının arttırılması gerekiyor.

İtalya, elektrikli demir yolları hatlarında yüksek paya sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. AB taşımacılık direktiflerine geçişte en düşük orana sahip ve bir çok bekleyen ihlal davası mevcut.

Kıbrıs’ın liman altyapısı AB de en iyiler arasında. Kıbrıs karayolu taşımacılığı çevresel etkilerinde en düşük puana sahip.

Letonya karayolu ve demiryolu taşımacılığı çevresel etkileri konusunda zorluklarla karşılaşıyor. AB direktiflerine  yüzde 100 geçiş olmasına karşın düşük inovasyon puanına sahip.

Litvanya demiryolu pazarı elektrikli demiryolu hatlarının düşük paya sahip. Litvanya kara yolu güvenlik derecesini arttırması gerekiyor. En az sayıda ihlal davası devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

Lüksenburg Avrupa Birliği’nde olan tüm elektrikli demir yolları ağlarının yüzde 95.3 ‘ne sahip olması ile en yüksek orana sahip. Çok az sayıda bekleyen ihlal durumları var.

Macaristan birçok göstergede tablosunun ortasında yer alıyor. Ancak, havacılık altyapısı ve lojistiği için düşük puan alıyor.

Malta, demiryolları ve otoyollarının olmamasından dolayı  bir çok kategoride bulunmuyor. Karayolu taşımacılığı çevresel etkilerinde üst sıralarda yer alıyor.

Hollanda, liman ve hava yolu taşımacılığı için sahip olduğu altyapı kalitesi ile AB’de en yüksek puana sahip olan ülke. Hollanda ve Danimarka her kategoride alt seviyelerde olmayan tek ülkeler. Hollanda aynı zamanda Dünya Bankası endeksine göre Almanya’dan sonra en iyi performans endeksine sahip.

Avusturya, inovasyon kategorisinde iyi puana sahip olması ve filo taşımacılığında az sayıda regülasyona  ile beraber bir çok kategoride orta sıralarda yer alıyor.

Polonya, diğer ülkelere göre AB de demiryolu yolcu taşımacılığında en çok pazar payına sahip. Ancak taşımacılık altyapısına göre en verimsiz olarak değerlendiriliyor. Ülke  karayolu ve demir yolu güvenliğinde bir çok zorlukla karşılaşılıyor ve demiryolu taşımacılığında yüksek sayıda ihlali var.

Portekiz, yüksek oranda inovatif taşımacılık şirketler açısından üst sıralarda. En fazla sayıda ihlal davası devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

Romanya demiryolu kargo taşımacılığı en yüksek pazar payına sahip. Ancak demiryolu altyapısı yetersiz olarak değerlendiriliyor. Bir milyon kişi başına düşen ölümlü trafik kazalarında AB’nin en yüksek oranına sahip.

Slovenya AB’nin en yüksek otoyol yoğunluğuna sahip olup, çok az sayıda bekleyen ihlal davası mevcut. Aynı zamanda inovatif taşımacılık firmaları olarak en yüksek orana sahip. Lojistik olarak en alt sıralarda  yer alan ülkeler arasında.

Slovakya  hava yolu yolcu taşımacılığında en az kısıtlayıcı regülasyonlara sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hava taşımacılığı alt yapısı yetersiz olarak değerlendiriyor.

Finlandiya demiryolu pazarı hem kargo hem de yolcu taşımacılığı için kapalı. Taşıma altyapısı çok büyük olarak derecelendiriliyor.

İsveç AB genelinde ölümlü trafik kazalarında milyon kişi başına en düşük orana sahip olmakla beraber, elektrikli demiryolu hatlarında yüksek bir paya sahip.

İngiltere ölümlü trafik kaza sayılarında ikinci en düşük ülke konumunda.  AB’de demiryolu yolcu taşımacılığında en fazla pazar payına sahip. Taşımacılık sektörü araştırma ve geliştirme alanlarındaki en fazla özel sektör yatırımları olan ülkeler arasında yer alıyor.